ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Starostwo Powiatowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-01-05 14:20:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GIŻYCKU

Starostwo Powiatowe w Giżycku pracuje w godzinach:
    w poniedziałek         - od   8:00 do 16:00
    od wtorku do piątku  - od   7:30 do 15:30
Wydział Komunikacji  od poniedziałku do piątku - od   8:00 do 14:30
Wydział Budownictwa
    poniedziałek:  od 10:30 do 16:00
    wtorek, czwartek: od 8:30 do 15:30
    środa, piątek:  od 10:30 do 15:30
 
Od dnia 10 maja 2021 r. obsługa interesantów może odbywać się bezpośrednio.
W Wydziale Komunikacji bezpośrednia obsługa (bez konieczności telefonicznego umówienia wizyty) od 19 maja 2021 r.
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności bezpośrednia obsługa od 17 maja 2021 r.
 
Niemniej zaleca się załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 1. platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl; Adresy skrzynek podawczych Starostwa na portalu ePUAP to:
  1. /SPGizycko/SkrytkaESP
  2. /SPGizycko/skrytka
 2. portalu  www.cyfrowe-mazury.pl;
 3. platformy www.obywatel.gov.pl.
lub po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Starostwie.
 
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku jest zamknięta do odwołania.
Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat (wpłata bez prowizji) - w Oddziale Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka na następujące rachunki bankowe:
 1. 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 - Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 2. 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  - Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 3. 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 - Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz od 1 września 2020 r. wpłaty związane z procedurą wydania karty parkingowej;
Ponadto informujemy, że opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku w Banku PEKAO S.A – nr rachunku:  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
                                                                                                                                                                                                           
W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji można dokonywać wpłat gotówkowych również za pośrednictwem terminali płatniczych.
 
Sekretariat
tel. 87 428 59 58 wew. 20,  e-mail:
 
Sekretarz Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 31, 
 
Skarbnik Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 56, 
 
Wydział Komunikacji
tel. 87 428 59 58 wew. 50, 
prawo jazdy - wew. 34
rejestracja - wew. 23
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 87 428 59 58 wew. 52,  
 
Wydział Budownictwa
tel. 87 428 13 38, wew. 42, 43,  
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
tel. 87 429 17 57, 87 429 18 39, 
 
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
tel. 87 428 59 58 wew. 54, 26,   
 
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 87 428 59 58 wew. 37, 59,   
 
Wydział Organizacyjny
tel. 87 428 59 58 wew. 24,       
 
Biuro Rady Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 25,        
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 690 620 407; (87) 428 38 79
 

Akapit nr - brak tytułu

 
WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W GIŻYCKU
 
 
Siedziba większości wydziałów Starostwa
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
Budynek Starostwa Powiatowego - ulica Wyzwolenia 2
Siedziba Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Budownictwa
ul. Generała Józefa Zajączka 2
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
logo - niepełnosprawni
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem z dojściem na górne piętra zgłoś to:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 10, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy Al. 1 Maja 14,
 • w pokoju nr 1, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji)
Właściwy urzędnik przyjdzie i przyjmie sprawę w miejscu zgłoszenia.
Logo - niesłyszący
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem ze skomunikowaniem się przy załatwianiu sprawy zgłoś chęć skorzystania z tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed rozpatrywaniem sprawy:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 10, (tel. 087 428 59 58) - dla spraw załatwianych w budynku przy al. 1 Maja 14
 • w pokoju nr 1 (tel. 087 429 17 57) - dla spraw załatwianych w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji),
 • mailem na adres:
 
DANE TELEADRESOWE
Nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Adres: Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Telefon:
+ 48 87 428 59 58 (al. 1 Maja 14)
+ 48 87 428 13 38 (ul. Generała Józefa Zajączka 2 - Wydz. Budownictwa)
+ 48 87 429 18 39 (ul. Generała Józefa Zajączka 2 - Wydz. Geodezji)
Fax: + 48 87 428 55 06
E-mail:  
Starosta: Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta: Mateusz Andrzej Sieroński
Skarbnik: Elżbieta Makar
Sekretarz: Małgorzata Jasińska
NIP: 845-16-75-796
REGON: 790670830
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
   
 
Starosta przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8 30 do godziny 1530.
Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 10
Zgłoszenie / odbiór rzeczy znalezionych - w godzinach pracy Urzędu
 
Wydział Komunikacji: obsługa klientów w godz.: 8:00 - 14:30

Kasa Starostwa: nieczynna do odwołania.
 
Rachunki bankowe:
 
 
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
   
 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe
   
 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz od 1 września 2020 r. wpłaty związane z procedura wydania karty parkingowej
   
 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
   

Numer Powiatu Giżyckiego w systemie EUROSTAT (NUTS 3): PL 623 (zobacz na mapie)
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS):    2806

- pierwszy człon - 28 jest to oznaczenie symbolu województwa warmińsko - mazurskiego (nadany województwom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej);
- drugi człon - 06 - dwucyfrowy symbol powiatu giżyckiego (nadany powiatom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej w danym województwie).

Załączniki