ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:13:35 Edycja elementu załącznik do informacji Autopoprawka do załącznika nr 2 druku nr 4 - zmiany w budżecie na 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz
11:13:15 Edycja elementu załącznik do informacji Autopoprawka do załącznika nr 1 druku nr 4 - zmiany w budżecie na 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz
11:12:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Autopoprawka do załącznika nr 1 druku nr 4 - zmiany w budzecie na 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz
11:12:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Autopoprawka do załącznika nr 2 druku nr 4 - zmiany w budzecie na 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz
11:12:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Druk nr 4 - zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 - po autopoprawce - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz
11:12:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Druk nr 3 - zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - po autopoprawce - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:29 Edycja elementu informacja Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik
14:12:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Mapa aktywności organizacji pozarządowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik
14:11:49 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Mapa aktywności NGO - Nazwa elementu do którego przynależy: Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:59 Edycja elementu informacja INFORMACJA O WPŁYWIE WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Sławomir Maculewicz

Nawigacja między stronami listy informacji