ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:04 Edycja elementu informacja Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021 Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz

Zmiany z dnia: 2021-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:02 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.212.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko Sławomir Maculewicz
14:25:49 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.211.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021 Sławomir Maculewicz
14:18:02 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.210.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Sławomir Maculewicz
14:12:54 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.209.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska Sławomir Maculewicz
14:07:10 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.208.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego Sławomir Maculewicz
13:55:21 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.207.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu Sławomir Maculewicz
13:43:36 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXXII.206.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1724N Wronka - Wilkasy Sławomir Maculewicz
12:59:38 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WPŁYWIE WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Sławomir Maculewicz
12:17:41 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2022 roku. Sławomir Maculewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony