ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:05 Edycja elementu informacja UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - VI KADENCJA (rok 2018 - 2023) Katarzyna Maciejczuk
11:31:24 Edycja elementu informacja UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - VI KADENCJA (rok 2018 - 2023) Katarzyna Maciejczuk

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:33:16 Edycja elementu informacja Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021 Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
08:14:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Giżycku na 2021 rok. Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:33 Edycja elementu informacja Wydanie decyzji Nr 611.2021 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w miejscowości Wydminy, na działkach numer 570, 75/27, 566, 587, 586, 592/2, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy. Sławomir Maculewicz
11:19:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statystyki zdawalności w 3 kwartale 2021 r. - WORD Suwałki - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Giżyckim Sławomir Maculewicz
11:19:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statystyki zdawalności w 2 kwartale 2021 r. - WORD Suwałki - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Giżyckim Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:58 Upublicznienie elementu informacja Wydanie decyzji Nr 611.2021 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w miejscowości Wydminy, na działkach numer 570, 75/27, 566, 587, 586, 592/2, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy. Sławomir Maculewicz
09:53:25 Edycja elementu informacja INFORMACJA O WPŁYWIE WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
09:51:22 Edycja elementu informacja Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021 Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony