Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rachunki bankowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-28 09:13:15 przez Paweł Kusznerczuk

Akapit nr - brak tytułu

 

Akapit nr - brak tytułu

Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku jest zamknięta do odwołania.
Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat (wpłata bez prowizji) - w Oddziale Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka na następujące rachunki bankowe:
 
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 
Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe
 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070
Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz wpłaty związane z procedura wydania karty parkingowej
 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
 
Ponadto informujemy, że opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku w Banku PEKAO S.A – nr rachunku:  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 
W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji można dokonywać wpłat gotówkowych również za pośrednictwem terminali płatniczych.
 
Powiat Giżycki
NIP:                8451862251
REGON:         790671165
Starostwo Powiatowe w Giżycku
NIP:                8451675796
REGON:         790670830
 
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie EUROSTAT (NUTS 3): PL 623 (zobacz na mapie)
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS):    2806

- pierwszy człon - 28 jest to oznaczenie symbolu województwa warmińsko - mazurskiego (nadany województwom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej);
- drugi człon - 06 - dwucyfrowy symbol powiatu giżyckiego (nadany powiatom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej w danym województwie).
 

Akapit nr - brak tytułu

Akapit nr - brak tytułu

Akapit nr - brak tytułu