Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.12.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-24 10:11:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.12.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 i 3, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLI.236.2014 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 r. zmienia się § 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

,,§ 1

  1. Tworzy się Zespół Placówek Oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w skład którego wchodzą: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Giżycku, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku. Siedzibą zespołu placówek jest Giżycko, ulica Smętka 5.
  2. Pracownicy dotychczasowych jednostek łączonych w zespół, o których mowa w ust. 1, stają się z dniem 1 października 2014 r. pracownikami Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.
  3. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku wyposaża się w mienie znajdujące się w użytkowaniu poszczególnych jednostek łączonych w zespół.
  4. Należności i zobowiązania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku przejmuje Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Ambroziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-24 10:11:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-24 10:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-24 10:11:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1312 raz(y)