Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.207.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014-2029 <font color="blue"> - zmieniona uchwałami: XXXVI.213.2014 z 30.01.2014, XXXVII.218.2014 z 27.02.2014 i XL.231.2014 z 23.05.2014 </font>

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-24 13:26:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.207.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 – 2029

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014 – 2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016 wraz z objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XXIII.154.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013 – 2029.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-24 13:25:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-24 13:26:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 13:57:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1396 raz(y)