Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

<font color = "red">UCHWAŁA nr 312/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na rok 2002 dochodach budżetu powiatu - uchylona uchwałą nr XL/346/02 z dnia 25.06.2002 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 08:36:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr 312/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na rok 2002 dochodach budżetu powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. - Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592) , art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i art. 133 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. nr 150, poz.983 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt długoterminowy na następujących warunkach:

  1. kwota kredytu - 650.000 zł
  2. przeznaczenie kredytu - sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków oświatowo-wychowawczych"
  3. okres spłaty kwoty kredytu: - do 31 grudnia 2005
  4. źródło spłaty kredytu - dochody własne powiatu (wpływy z opłaty komunikacyjnej, odsetki bankowe, część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej)
  5. zabezpieczenie - weksel in blanco

§ 2

Szczegółowe warunki zaciągnięcia kredytu określi umowa bankowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 08:36:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 08:36:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:29:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
971 raz(y)