Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

<font color = "red">UCHWAŁA NR XXXIX/328/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002 r w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r nr XVIII/145/2000 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości - uchylona uchwałą nr XXXVIII/194/2005 z dnia 30.03.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 07:51:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 maja 2002 r

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r nr XVIII/145/2000 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a, art.40 ust. 2 pkt.3 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 - jednolity tekst z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 uchwały Rady Powiatu w Giżycku nr XVIII/145/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Dzierżawców lub najemców wyłania się w drodze przetargu, z możliwością wyłączenia nieruchomości:
  - przeznaczonych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej lub powiatowych jednostek organizacyjnych,
  - stanowiących lokale mieszkalne zasiedlone w chwili przejęcia przez Powiat a umowa dotyczy przedłużenia dotychczasowej umowy,
  - przeznaczonych na potrzeby osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność charytatywną,
  - przeznaczonych na potrzeby państwowych osób prawnych.
 2. Przetargi przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób.
 3. W przypadku nie wyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg z możliwością obniżenia ceny wywoławczej.
 4. Nie wyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 07:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 07:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:34:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
977 raz(y)