Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

<font color = "red">UCHWAŁA nr II/16/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r. nr XVIII/145/2000 (zmiana: uchwała z dnia 28 maja 2002 r. nr XXXIX/328/2002) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości - uchylona uchwałą nr XXVIII/194/2005 z dnia 30.03.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-08 15:10:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr II/16/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r. nr XVIII/145/2000 (zmiana: uchwała z dnia 28 maja 2002 r. nr XXXlX/328/2002) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 - jednolity tekst z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 punkt 1 uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r. nr XVIII/145/2000 dodaje się tiret piąty w brzmieniu:
"- wydzierżawianych lub wynajmowanych na okres do trzech miesięcy."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-08 15:09:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-08 15:10:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:43:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
902 raz(y)