Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIII/191/2001 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o sytuacji na powiatowym rynku pracy.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 14:54:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIII/191/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 stycznia 2001 roku

w sprawie wyrażenia stanowiska o sytuacji na powiatowym rynku pracy.

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego uchwałą Rady Powiatu w Giżycku Nr III/3/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie przyjętego uchwalenia Statutu Powiatu Giżyckiego (op. Dz. Urz. Woj. W-M. Nr 4 poz. 19 z 1999 r.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Powiatu w Giżycku na sesji w dniu 30.01.2001 r., po przeanalizowaniu sytuacji na powiatowym rynku pracy, z głębokim niepokojem obserwuje wzrost bezrobocia, szczególnie w minionym 2000 roku. Liczba - prawie 12 tysięcy bezrobotnych (z czego 76% bez prawa do zasiłku) stanowi stopę bezrobocia rzędu 30%.

Również po raz pierwszy Krajowy Urząd Pracy nie przekazał należnej kwoty ok. 3 mln zł określonej w algorytmie i zawartym kontrakcie na poszczególne formy aktywizacji rynku pracy, co w konsekwencji spowodowało utratę wiarygodności Powiatowego Urzędu Pracy w stosunkach z podmiotami gospodarczymi i samorządami gminnymi. Ponadto negatywnie oceniamy decyzje Krajowego Urzędu Pracy o rozwiązaniu kontraktu w części dotyczącej środków Funduszu Pracy na rok 2001.

Z powodu zaległości w przekazywaniu środków na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku nasz urząd pracy jest permanentnie nękany egzekucjami komorniczymi na rzecz ZUS-u.

Biorąc po uwagę powyższe fakty, jak również to, że na rok 2001 planuje się zmniejszenie środków na pomoc społeczną, obawiamy się niekontrolowanych wystąpień społecznych.

W obliczu takiej sytuacji domagamy się:

 1. Natychmiastowego uregulowania przez Krajowy Urząd Pracy zaległych środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji rynku pracy określonych w algorytmie i kontrakcie na 2000 rok.
 2. Przyznania w 2001 roku nie mniejszych środków na cele określone w pkt. 1.
 3. Zabezpieczenia wystarczających środków budżetowych na składkę zdrowotną od bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
 4. Aktywnej regionalnej polityki państwa zmierzającej do skutecznego zwalczania bezrobocia w regionach zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

§ 2

Niniejsze stanowisko otrzymują:

 1. Sejm RP
 2. Senat RP
 3. Premier Rządu RP
 4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy
 5. Parlamentarzyści województwa warmińsko-mazurskiego
 6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 7. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-30 14:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-30 14:54:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-30 14:54:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1483 raz(y)