Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XVIII/146 /2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r W sprawie zmiany w funduszu założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:59:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XVIII/146 /2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 czerwca 2000 r

W sprawie zmiany w funduszu założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Giżycku uchwala co następuje,

§ 1

Wyłącza się z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

  • działkę zabudowaną boksami opałowymi Nr 255/4 o powierzchni 0,1241 ha, położoną w Giżycku, w obrębie ewidencyjnym 02, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW Nr 25158; a która stała się zbędna do wykonywania jego zadań i na wniosek dyrektora Rada Społeczna SP ZOZ uchwałą Nr 4/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. zaopiniowała pozytywnie wyłączenie jej z funduszu,
  • działki zabudowane stacjami transformatorowymi, stanowiącymi własność Zakładu Energetycznego w Białymstoku w celu uregulowania własności gruntu zabudowanego:
    1. Działkę Nr 255/3 o powierzchni 0,0055 ha, położoną w Giżycku przy ul. Warszawskiej, w obrębie ewidencyjnym 02, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku prowadzi księgę wieczystą Nr 25158.
    2. Działkę Nr 735/1 o powierzchni 0,0039 ha, położoną w Giżycku przy ul. Bohaterów Westerplatte, w obrębie ewidencyjnym 02, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku prowadzi księgę wieczystą Nr 11161.

i na wniosek Starosty Giżyckiego Rada Społeczna SP ZOZ uchwałą Nr 4/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. zaopiniowała pozytywnie wyłączenie ich z funduszu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:59:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23 09:59:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)