ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XVIII/153/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27.06.2000 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2000

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:44:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XVIII/153/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27.06.2000

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2000

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91. poz.578 z późn.zm.) oraz art. 124 ust. l pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155. poz. 1014 z poźn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian w dz. 79 (oświata i wychowanie):

 1. zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, z tego:
  1. dz. 79, rozdz. 7921 (licea ogólnokształcące), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 15.600 zł
  2. dz. 79, rozdz. 8011 (szkoły zawodowe), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 21.100 zł
  3. dz.79. rozdz. 7931 (szkoły ogólnokształcące specjalne), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 18.700 zł
  4. dz.79, rozdz. 7941 (internaty), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 15.700 zł
  5. dz. 79, rozdz. 8071 (jednostki pomocnicze szkolnictwa), § 31 (materiały i wyposażenie - o kwotę 1.400 zł
  6. dz. 79. rozdz. 8231 (placówki wychowania pozaszkolnego), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 3.500 zł
  7. dz. 79. rozdz. 7961 (zespoły ekonomiczne szkół), § 31 (materiały i wyposażenie) - o kwotę 4.000 zł
 2. zwiększa się o kwotę 80.000 zł, z tego:
  1. dz. 79, rozdz. 7921 (licea ogólnokształcące), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o kwotę 15.600 zł
  2. dz. 79. rozdz. 8011 (szkoły zawodowe), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o kwotę 21.100 zł
  3. dz. 79, rozdz. 7931 (szkoły ogólnokształcące specjalne), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o kwotę 18.700 zł
  4. dz. 79, rozdz. 7941 (internaty). § 11 (wynagrodzenia osobowe) -o kwotę 15.700 zl
  5. dz. 79, rozdz. 8071 (jednostki pomocnicze szkolnictwa), §11 (wynagrodzenia osobowe) - o kwotę 1.400 zł
  6. dz. 79, rozdz. 8231 (placówki wychowania pozaszkolnego), §11 (wynagrodzeni a osobowe) - o kwotę 3.500 zł
  7. dz. 79. rozdz. 7961 (zespoły ekonomiczne szkół), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o kwotę 4.000 zł
z przeznaczeniem na wprowadzenia podwyżek dla pracowników nie będących nauczycielami w placówkach oświatowo-wychowawczych.

§ 2

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 dochody budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 50.110.459 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 50.190.743 zł
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2000 i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23 09:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
731 raz(y)