Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XXII/185/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 11:42:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXIl/185/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28.12.2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. h Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz.578 z póżn.zm.) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z póżn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Zmniejsza się o kwotę 4.400 zł, z tego:
  1. dz. 40, rozdz. 4013 (inspekcja weterynaryjna), § 93 - o 4.400 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 245.636 zł, z tego:
  1. dz. 40, rozdz. 4000 (integracja z Europą), § 93 - o 4.400 zł
  2. dz. 97, rozdz. 9701 (część oświatowa subwencji ogólnej), § 90 - o 241.236 zł

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Zmniejsza się o kwotę 4.400 zł, z tego:
  1. dz. 40, rozdz. 4013 (inspekcja weterynaryjna), § 72- o 4.400 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 4.400 zł, z tego:
  1. dz. 40, rozdz. 4000 (integracja z Europą), § 72 - o 4.400 zł

§ 3

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Zmniejsza się o kwotę 56.516 zł, z tego:
  1. dz. 79, rozdz. 8295 (pozostała działalność), § 31 (materiały i wyposażenie) - o 56.516 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 56.516 zł, z tego:
  1. dz. 79, rozdz. 7921 (licea ogólnokształcące), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 12.746 zł
  2. dz. 79, rozdz. 7931 (szkoły ogólnokształcące specjalne), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 8.688 zł
  3. dz. 79, rozdz. 8041 (szkoły zawodowe specjalne), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 3.423 zł
  4. dz. 79, rozdz. 8071 (jednostki pomocnicze szkolnictwa), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 2.000 zł
  5. dz. 79, rozdz. 8221 (zakłady opiekuńczo-wychowawcze), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 8.051 zł
  6. dz. 79, rozdz. 8231 (placówki wychowania pozaszkolnego), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 2.000 zł
  7. dz. 79, rozdz. 8011 (szkoły zawodowe), § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 19.608 zł

§ 4

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian w dz. 79 (oświata i wychowanie):

 1. Zmniejsza się o kwotę 23.943 zł, z tego:
  1. w rozdz. 7941 (internaty i stypendia dla uczniów) o kwotę 23.781 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 22.723 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.047 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 11 zł
  2. w rozdz. 8011 (szkoły zawodowe) o kwotę 162 zł, z tego:
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 162 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 23.943 zł, z tego:
  1. w rozdz. 8011 (szkoły zawodowe) o kwotę 23.943 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 16.953 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 4.861 zł
   • § 37 (usługi niematerialne) - o 2.129 zł

§ 5

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian w dz. 86 (opieka społeczna):

 1. w rozdz. 8614 (powiatowe centra pomocy rodzinie):
  1. zmniejsza się o kwotę 977 zł, z tego:
   • § 31 (materiały i wyposażenie) - o 670 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 264 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 43 zł
  2. zwiększa się o kwotę 977 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 462 zł
   • § 43 (odpisy na ZFŚS) - o 515 zł
 2. w rozdz. 8619 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności):
  1. zmniejsza się o kwotę 684 zł, z tego:
   • § 37 (usługi niematerialne - o 266 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 360 zł
   • § 43 (odpisy na ZFŚS) - o 58 zł
  2. zwiększa się o kwotę 684 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 265 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 419 zł
 3. w rozdz. 8695 (pozostała działalność - domy dziecka):
  1. zmniejsza się o kwotę 114 zł, z tego:
   • § 31 (materiały i wyposażenie) - o 114 zł
  2. zwiększa się o kwotę 114 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 114 zł

§ 6

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1-5 dochody budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 55.094.412 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 55.480.690 zł
  Deficyt: 386.278 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  1. kredyt bankowy w wysokości: 386.278 zł
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2000 r. i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 10:28:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 11:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-20 11:42:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1064 raz(y)