ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Samodzielne Stanowisko ds. archiwum

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-03 14:25:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zajmuje się obsługą archiwum zakładowego.
 
Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:

1)    przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych, w tym na nośniku papierowym ze składu chronologicznego oraz elektronicznej na  informatycznych nośnikach danych;
2)    przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji;
3)    przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
4)    przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
5)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowywanie  materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego;
6)    sporządzanie rocznych sprawozdań.