ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVIII/231/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-29 15:34:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXVIII/231/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. Nr 14, poz. 92 z 2008r.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z 2007r.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2010 obniża się o 20% kwoty stawek dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób dorosłych określone w § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W przypadku obniżenia stawek określonych rozporządzeniem o 20% istnieje możliwość wysłania na turnus rehabilitacyjny większej ilości osób. W związku z malejącymi z roku na rok środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zwiększającymi się potrzebami w zakresie dofinansowania innych form pomocy osobom niepełnosprawnym, zachodzi potrzeba obniżenia stawek dofinansowania turnusów.

W ostatnich latach znacznie wzrosły wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu ortopedii, likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych, co wynika z określonych potrzeb 9ilość wpływających wniosków). Turnusy rehabilitacyjne są jedną z form rehabilitacji, jednak nie najistotniejszą.

Aby wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2010 byli traktowani jednakowo, uchwałę w sprawie obniżenia stawek dofinansowania osobom dorosłym należy podjąć przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosków, które już wpływają do PCPR-u.

Jednocześnie należy przyjąć , że dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ze względu na niewielka ilość wniosków w roku oraz fakt niepełnosprawności najczęściej od urodzenia, na poziomie przewidzianym rozporządzeniem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Pieńkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-29 15:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-29 15:34:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-29 15:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
923 raz(y)