Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Szczegóły informacji

Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/236/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-31 12:22:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr III/18/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/236/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tabelę określoną w § 1 uchwały nr XXXIX/236/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r., (zm.: uchwała XLII/249/2010 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2010 r., uchwała XLV/264/2010 Rady Powiatu z dnia 29 września 2010 r., uchwała XLVI/272/2010 z dnia 28 października 2010 r.), która po zmianach otrzymuje brzmienie:

 

L.p

Nazwa zadania

Plan 2010

1

2

3

1

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

54.186

2

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

81.346

3

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

48.654

4

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)

12.922

 

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

197.108

5

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

739.800

6

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

109.548

7

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

66.399

8

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

17.840

9

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym

239.842

 

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

1.173.429

 

OGÓŁEM

1.370.537

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Pieńkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-31 11:36:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-31 12:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-31 12:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1435 raz(y)