Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Szczegóły informacji

Uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację jednostki budżetowej i utworzenie zakładu budżetowego p.n. Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku <font color = "blue"> - zmieniona uchwałą nr VI/38/2011 z 31.03.2011 </font>

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-17 15:00:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr II/14/2010
Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie przekształcenia poprzez likwidację jednostki budżetowej i utworzenie zakładu budżetowego p.n. Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 14 pkt 7a art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 97a ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzającą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. przekształca się jednostkę budżetową mającą status Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku, ul. 1 Maja 30 celem utworzenia samorządowego zakładu budżetowego.
  2. Na likwidatora wyznacza się dotychczasowego dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

§ 2

  1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się samorządowy zakład budżetowy p.n. Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Giżycku ul. 1 Maja 30.
  2. Samorządowy zakład budżetowy, o którym mowa w ust. 1 prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3

Pracownicy zlikwidowanej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1 stają się z dniem 1 stycznia 2011 r. pracownikami nowo utworzonego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

Mienie, znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, zostaje przekazane samorządowemu zakładowi budżetowemu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5

Środki pieniężne pozostałe w dniu likwidacji w kasie oraz na rachunku bankowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 podlegają przekazaniu nowo utworzonemu zakładowi budżetowemu.

§ 6

Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1 przejmuje samorządowy zakład budżetowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7

Bilans zamknięcia jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1 jest bilansem otwarcia zakładu, o którym mowa w § 2 ust. 1

§ 8

Samorządowemu zakładowi budżetowemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Objaśnienia:

Od 1 stycznia 2011 r. Zakłady Aktywności Zawodowej mogą funkcjonować w jednostkach samorządowych wyłącznie w formie zakładów budżetowych lub mogą zostać przekazane do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Wynika to wprost z art. 97a nowej ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 97a ust. 1 cyt. ustawy, przekształcenie jednostki budżetowej w inną formę organizacyjno – prawną (w tym przypadku w samorządowy zakład budżetowy) wymaga jego uprzedniej likwidacji. Zmiana formy organizacyjno-prawnej nie powoduje skutków społecznych i pracowniczych, pod warunkiem przyjęcia dotychczasowych warunków zatrudnienia przez pracowników.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-17 14:45:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-17 15:00:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 15:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2087 raz(y)