Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLV/271/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie stanowiska dotyczącego wyboru wariantów przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk oraz obwodnicy Orzysza w ciągu drogi krajowej nr 63

Informacja ogłoszona dnia 2010-10-04 10:47:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XLV/271/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego wyboru wariantów przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk oraz obwodnicy Orzysza w ciągu drogi krajowej nr 63

Na podstawie § 42 pkt 2 Statutu Powiatu Giżyckiego stanowiącego załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 59, poz. 914 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Z przedstawionych przez Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, wariantów przebiegu drogi krajowej nr 16 opowiadamy się za następującymi wariantami: I, I a, II, II a i III.

Wyżej wymienione warianty przebiegu drogi krajowej nr 16 mogłyby oddziaływać  na większy obszar subregionu ełckiego, a w szczególności powiatu giżyckiego, węgorzewskiego oraz częściowo gołdapskiego. Przebieg drogi w zaprezentowanych wariantach pozwoli na uporządkowanie układu komunikacyjnego naszego regionu, zapewni sprzyjające warunki dla funkcjonowania podmiotów turystycznych oraz wpłynie pozytywnie na dynamikę rozwoju gospodarczego powiatu giżyckiego. Droga nr 16 w w/w wariantach stanowiłaby także najkrótsze i najdogodniejsze połączenie komunikacyjne mieszkańców i gości naszego powiatu z Olsztynem oraz zachodnią częścią kraju i Europy. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć także fakt, iż droga w popieranych przez nas wariantach nie będzie przebiegała przez chronione obszary przyrodnicze, w tym Natura 2000.

Reasumując, przebieg „szesnastki” (najlepiej S 16) w wariantach I, I a, II, II a i III zapewni wysoką dostępność komunikacyjną powiatu giżyckiego, umożliwi rozwój inwestycyjny naszych gmin i w najmniejszym stopniu ingerować będzie w najbardziej cenne pod względem przyrodniczym obszary Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-04 10:47:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-04 10:47:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-04 10:47:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1014 raz(y)