Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała nr V/44/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r. <font color="blue"> - zmieniona uchwałami nr VIII/63/2007, X/80/2007, XII/87/2007 i XIII/91/2007</font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-02 14:29:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr V/44/2007
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123., poz. 776 ze  zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr  88, poz. 808), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w 2007 r. następujące  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

L.p

  Nazwa zadania

Plan  2007

1

Zwrot wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

20.000.00

2

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.  12)

170.000.00

3

Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

5.000.00

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

195.000.00

4

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej ( art. 35 a ust. 1 pkt 8)

892.031.00

5

Dofinansowanie turnusów  rehabilitacyjnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit a)

- osoby dorosłe
- dzieci i młodzież

70.000.00
 20.000.00

6

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit d)

- osoby dorosłe
-
dzieci i młodzież

15.000.00
10.000.00

7

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d)

- osoby dorosłe
-
dzieci i młodzież

180.000.00
  20.000.00

8

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych (art. 35 a ust.1 pkt 7 lit b)

42.696.00

9

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit c)

- osoby dorosłe
-
dzieci i młodzież

150.000.00
  50.000.00

 

Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej

1.449.727.00

 
OGÓŁEM

1.644.727.00

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-02 14:29:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-02 14:29:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-06 12:04:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1281 raz(y)