Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała nr IX/70/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w powiatowych jednostkach organizacyjnych <font color="blue"> - zmieniona uchwałą nr XX/124/2008</font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-02 10:49:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/70/2007
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Uzgadnia się ustaloną przez kierowników powiatowej jednostki organizacyjnej wartość jednego punktu określoną w poniższej tabeli,

  2. Ustala się najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie określonej w poniższej tabeli.

 

L.p.

Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej

Wartość jednego pkt(w złotych)

Wysokość najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania (w złotych)

1.

I Liceum Ogólnokształcące

5,0

700

2.

II Liceum Ogólnokształcące

5,0

700

3.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

5,0

700

4.

Zespół Szkół Zawodowych

5,0

700

5.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

5,0

700

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

5,0

700

7.

Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych

5,0


700

8.


Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

5,0

700

9.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

5,0

700

10.

Dom Pomocy Społecznej

4,0

550

11.

Zakład Aktywności Zawodowej

5,0

700

12.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5,0

700

13.

Zarząd Dróg Powiatowych

5,0

700

14.

Powiatowy Urząd Pracy

5,0

700

15.

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

5,0

700

16.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

5,0

700

17.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

5,0

700

 

§ 2

Uchyla się uchwałę nr XXXIX/308/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-02 10:49:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-02 10:49:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-06 12:15:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1030 raz(y)