Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2004

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego)

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-13 13:54:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/137/2004
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 6 lipca 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego)

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a oraz art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z innymi powiatami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym – z miastami na prawach powiatu, porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Olsztyńskiemu prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego).
 2. Porozumienie, o którym mowa w pkt 1, oprócz określenia praw i obowiązków stron porozumienia, zawierać będzie co najmniej następujące postanowienia:
  1. "podział środków finansowych uzyskanych na realizację porozumienia odbywać się będzie proporcjonalnie do zweryfikowanych potrzeb zgłoszonych przez poszczególne powiaty",
  2. "przyznawanie stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom szkół prowadzonych przez dany powiat lub dotowanych przez dany powiat, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), odbywać się będzie w oparciu o przyjęty przez radę danego powiatu regulamin zawierający jednakowe dla wszystkich stron porozumienia zasady udzielania tych stypendiów a uchwała rady powiatu w tej sprawie ogłoszona będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego".
 3. Porozumienie, o którym mowa w pkt 1 podlegać będzie ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

§ 2

 
 1. Z dniem wejścia w życie porozumienia, o którym mowa w § 1 powierza się Powiatowi Olsztyńskiemu prowadzenie następujących zadań publicznych Powiatu Giżyckiego z zakresu udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom szkół prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Giżycki, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego):
  1. przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie stypendiów ze środków przeznaczonych na realizację Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  2. rekrutację za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Giżycku stypendystów uczących się na terenie Powiatu Giżyckiego,
  3. przekazywanie za pośrednictwem organów Powiatu Giżyckiego stypendiów stypendystom uczącym się na terenie Powiatu, zgodnie z zasadami wynikającymi ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zawartego porozumienia oraz przyjętego regulaminu przyznawania stypendiów,
  4. przechowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem stypendiów w przypadku kontroli.
 2. Szczegółowe zasady wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1, zostaną określone w Porozumieniu, o którym mowa w § 1 pkt 1.
 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-13 13:54:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-13 13:54:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-13 13:54:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
985 raz(y)