ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2003

Szczegóły informacji

Uchwała nr XIII/91/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/61/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie określenia realizacji zadań powiatu w 2003r. określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-16 13:17:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIII/91/2003
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/61/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie określenia realizacji zadań powiatu w 2003r. określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 z 1997r., poz. 776 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1592) w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88 z 2003r., poz. 808) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały nr IX/61/2003 z dnia l lipca 2003r. w sprawie określenia realizacji zadań powiatu w 2003r. określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmienionej uchwałą nr XII/86/2003 Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2003r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-16 13:16:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-16 13:17:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-16 13:17:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
545 raz(y)