ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-11 12:48:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp.

Nazwa Jednostki

Adres internetowy

Siedziba

telefon

1.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<e-mail>

Giżycko
ul. Białostocka 2

429 91 00

2.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

-

Giżycko
ul. Wyzwolenia 2

732 46 56

3. Komenda Powiatowa Policji olsztyn.policja.gov.pl/kpp_gizycko/
Giżycko
Al. 1 Maja 26
429 92 00
429 92 05