Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja o wygaszaniu decyzji rejestracji pojazdu wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat.

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-14 14:52:25 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, 14.03.2024 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.), dalej: k.p.a.)
STAROSTA GIŻYCKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:
 
Informuję Mieszkańców naszego powiatu, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości w art. 17 cytowanej Ustawy:
  1. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
  3. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 1, może odbywać się przez publiczne obwieszczenie.
  4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, nie później niż do dnia 10 marca 2024 r., przekaże właściwym starostom zestawienia sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy zmienianej w art. 2, niezbędne do przygotowania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji.
Z zestawieniem sporządzonych danych pojazdów można zapoznać się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. 1 Maja 14 (pokój 4) w następujących godzinach: poniedziałek – piątek 08.00–14.30.
 
Załącznikiem do niniejszego obwieszczenia jest plik zawierający zestawienie danych pojazdów przeznaczonych do wygaszenia rejestracji.
 
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-14 14:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-14 14:52:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14 14:52:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)