ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:39:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

Zapewnia obsługę w zakresie : udzielania pozwoleń na budowę , rozbiórkę obiektów i zmianę sposobu ich użytkowania.

Rozpatrywane zadania i wnioski

  1. Wydawanie pozwoleń na budowę,
  2. Stwierdzanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
  4. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  5. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,
  6. Wydawanie pozwolenia na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  7. Zaświadczanie o zaawansowaniu robót budowlanych i zabudowie działki,
  8. Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych (ogrodzenia, reklamy, modernizacje i remonty, rozbiórki itp. ),
  9. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
  10. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego