ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr 337.2021 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-01 15:30:45 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 337.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 jak w załącznikach od nr 1 do nr 17 do niniejszej uchwały,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jak w załącznikach od nr 18 do nr 19 do niniejszej uchwały.
§ 2
Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć do 31 sierpnia 2021 r.:
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
  2. Radzie Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-01 15:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-01 15:30:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-01 15:30:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
63 raz(y)