Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonego do oddania w najem - Giżycko, Boh. Westerplatte 4, lok. 010

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-11 12:30:17 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 11 czerwca 2024 roku
WG.2501.3.2024
 
Wykaz lokalu użytkowego
stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonego do oddania w najem
           
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  lokal użytkowy zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod.: 735/2 obręb 0002 Giżycko, miasto Giżycko przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4, KW OL1G/00011161/1.
 2. Opis lokalu:
  lokal użytkowy nr 010 o pow. 44,67 m2, zlokalizowany jest na parterze budynku.
 3. Przeznaczenie lokalu:
  na działalność statutową Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran”.
 4. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości:
  najem bezprzetargowy na czas nieokreślony
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja:
  opłata czynszowa płatna miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca podczas trwania umowy w kwocie 299,29 zł brutto, stawka czynszu obejmuje koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.
  Opłata czynszowa może być waloryzowana nie częściej niż raz do roku o wskaźnik wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Dodatkowo Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wzrostu opłaty czynszowej jednakże nie częściej niż co kwartał z uwagi na znaczący wzrost cen za media.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Bliższych informacji dot. najmu lokalu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku pok. 109 A, nr tel.: 87 429 17 57 wew. 31.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-11 12:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 12:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11 12:54:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)