Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia. Położenie: gmina Giżycko, obręb 0013 Spytkowo

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-20 10:01:01 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, 19  marca 2024 roku
WG.6840.1.8.2023
 
 
W  y  k  a  z
  
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.
 1.  położenie: gmina Giżycko, obręb 0013 Spytkowo,  
 2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0013 Spytkowo, działka numer 232 o  powierzchni 0,1259 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00041784/3,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
 5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Teren objęty studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, określa, że działka znajduje się w granicach obszarów zwartej zabudowy wskazanych do kontynuacji oraz uzupełnień zabudowy na cele mieszkalno-usługowe oraz działalności gospodarczej rolniczej i nierolniczej, a także rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczej oraz zalesień. Ponadto zgodnie z kierunkami rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej fragment działki nr 232 jest przeznaczony pod drogę krajową.
 6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
 7. cena nieruchomości: 5 307 zł brutto.
Uwagi:
 1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 2.  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Balewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-20 10:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-20 10:01:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20 10:01:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)