Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

najnowsze informacje

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu wystarczającego materiału dowodowego do rozpoznania wniosku w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1726N Ryn- Stara Rudówka- dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn ławki- dr. woj. 642 w miejscowości Ryn

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-29 14:11:59 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 29.05.2024 r.                                                                                                                  
WB.6740.1.1.2024
 
ZAWIADOMIENIE
 
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w postepowaniu administracyjnym w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
 
Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1726N Ryn- Stara Rudówka- dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn ławki- dr. woj. 642 w miejscowości Ryn
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 449, 382, 98/13 (powstała z podziału 98/3), 96/43 (powstała z podziału 96/38), 95/26 (powstała z podziału 95/7), 95/28 (powstała z podziału 95/12), 40/11 (powstała z podziału 40/5), 62/1 (powstała z podziału 62), 220/55 (powstała z podziału 220/50), 101/1, obręb 0001 Miasto Ryn, 211, obręb 0017 Tros, 771, 770, obręb 0006 Ławki,  gmina Ryn
 
W tym:
  • działki pasa drogowego drogi powiatowej 1726N: 449, obręb 0001 Miasto Ryn, 211, obręb 0017 Tros, 771, obręb 0006 Ławki, gmina Ryn 
  • działki pasa drogowego drogi powiatowej 1789N: 382, obręb 0001 Miasto Ryn, 770, obręb 0006 Ławki, gmina Ryn
  • działki do podziału: 98/3, 96/38, 95/7, 95/12, 40/5, 62, 220/50, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn
  • działki do przejęcia w całości: 101/1, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn
  • działki, z których korzystanie będzie ograniczone: 96/34, 421, 220/50, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn
Na wniosek Inwestora: Zarządu Powiatu w Giżycku.
 
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 309-312, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
  • poniedziałek od 10.30.do 15.30
  • wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
  • środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
Z up. Starosty
Renata Mielziuk
Naczelnik Wydziału Budownictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 14:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 14:11:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29 14:11:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)