Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

najnowsze informacje

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji nr 2.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N na odcinku Sulimy - Kożuchy Wielkie

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-17 13:49:10 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 17.05.2024 r.
Dotyczy: WB.6740.1.3.2023
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY GIŻYCKIEGO
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 11f ust. 3, Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311) zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2024 r. została wydana decyzja nr 2.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N na odcinku Sulimy- Kożuchy Wielkie
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 193, 143/7 (powstała z podziału 143/5), obręb 0015 Sulimy, gmina Giżycko, 123, 120/9, 122/1, 133, 19/35, (powstała z podziału 19/3), 20/16 (powstała z podziału 20/8), 20/18 (powstała z podziału 20/11), 20/20 (powstała z podziału 20/12), 20/22 (powstała z podziału 20/1), 25/2 (powstała z podziału 25), 23/49 (powstała z podziału 23), 22/4 (powstała z podziału 22/1), 22/6 (powstała z podziału 22/2), 40/4 (powstała z podziału 40/1), 40/6 (powstała z podziału 40/2), 41/6 (powstała z podziału 41, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.
 
W tym:
  • działki pasa drogowego drogi powiatowej: 193, obręb 0015 Sulimy, 123, 120/9, 122/1, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
  • działki do podziału: 143/5, obręb 0015 Sulimy, 19/3, 20/8, 20/11, 20/12, 20/1, 25, 23, 22/1, 22/2, 40/1, 40/2, 41, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
  • działki z których korzystanie będzie ograniczone: 133, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko 
Na wniosek Inwestora: Zarządu Powiatu w Giżycku
 
Jednocześnie zawiadamiam że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 309-312 w dniach pracy Urzędu w godz.:
  • poniedziałek od 10.30.do 15.30
  • wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
  • środa, piątek od 10:30 do 15:00
Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.
                  
Z up. Starosty
Renata Mielziuk
Naczelnik Wydziału Budownictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 13:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 13:49:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 13:49:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)