Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

najnowsze informacje

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu wystarczającego materiału dowodowego do rozpoznania wniosku w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1823N na odcinku Sulimy- Kożuchy Wielkie

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-19 11:15:54 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 19.03.2024 r.
Dotyczy: WB.6740.1.3.2023
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY GIŻYCKIEGO
 
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w postepowaniu administracyjnym w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1823N na odcinku Sulimy- Kożuchy Wielkie
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 193, 143/7 (powstała z podziału 143/5), obręb 0015 Sulimy, gmina Giżycko, 123, 120/9, 122/1, 133, 19/35, (powstała z podziału 19/3), 20/16 (powstała z podziału 20/8), 20/18 (powstała z podziału 20/11), 20/20 (powstała z podziału 20/12), 20/22 (powstała z podziału 20/1), 25/2 (powstała z podziału 25), 23/49 (powstała z podziału 23), 22/4 (powstała z podziału 22/1), 22/6 (powstała z podziału 22/2), 40/4 (powstała z podziału 40/1), 40/6 (powstała z podziału 40/2), 41/6 (powstała z podziału 41, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.
 
W tym:
  • działki pasa drogowego drogi powiatowej: 193, obręb 0015 Sulimy, 123, 120/9, 122/1, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
  • działki do podziału: 143/5, obręb 0015 Sulimy, 19/3, 20/8, 20/11, 20/12, 20/1, 25, 23, 22/1, 22/2, 40/1, 40/2, 41, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
  • działki z których korzystanie będzie ograniczone: 133, obręb 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
Na wniosek Inwestora: Zarządu Powiatu w Giżycku
 
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 309-312, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
  • poniedziałek od 10.30.do 15.30
  • wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
  • środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
Uwaga: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
     Z up. Starosty
     Renata Mielziuk
 Naczelnik Wydziału Budownictwa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 11:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 11:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 11:15:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
151 raz(y)