ˆ

najnowsze informacje

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego wystarczającego do rozpoznania wniosku w sprawie zmiany decyzji nr 675.2019 z dnia 11.12.2019 r. znak WB.6740.635.2019 pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną siecią kablową SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN)- Etap II, na działkach numer 5/12 (pierwotnie 5/6), obręb 0015 Sulimy oraz 24/3 (pierwotnie 24/2)

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-06 14:10:13 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 06.06.2022 r.
WB.6740.198.2022
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w sprawie  zmiany decyzji nr 675.2019 z dnia 11.12.2019 r. znak WB.6740.635.2019 pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną siecią kablową SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN)- Etap II, na działkach numer 5/12 (pierwotnie 5/6), obręb 0015 Sulimy oraz 24/3 (pierwotnie 24/2), obręb 0008 Kąp, gmina Giżycko, której inwestorem jest: CYRANKA Sp. z o.o.
 
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
  • poniedziałek od 10.30.do 15.30
  • wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
  • środa, piątek od 10:30 do 15:00
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
       Z up. Starosty
      Renata Mielziuk
     Naczelnik Wydziału Budownictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-06 14:09:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-06 14:10:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-06 14:10:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64 raz(y)