ˆ

najnowsze informacje

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji pozwolenia na budowę Nr 424.2021 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r. znak: WB.6740.101.2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-15 14:16:08 przez Kamila Gaińska-Wójcik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 15.07.2021r.
Dotyczy: WB.6740.164.2021
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247) zawiadamia, że w dniu 15.07.2021r., na wniosek inwestora: ORLEN Południe Spółka Akcyjna wydana została decyzja pozwolenia na budowę Nr 424.2021 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r.  znak: WB.6740.101.2021.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 303-305 w dniach pracy Urzędu w godz.:
Poniedziałek od 10.30.do 15.30
Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
Środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 14:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-15 14:16:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15 14:16:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)