Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLVIII.298.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-27 10:18:13 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLVIII.298.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku
         
Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 263 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  2. Ostateczny termin realizacji zadań, o których mowa w ust.1 ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII.298.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
Wymienione zadania nie zostaną zrealizowane do końca 2022 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (zadania drogowe) oraz ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie czynności w terenie (zadania geodezyjne).
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które z końcem roku nie wygasają oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku, który nie może być dłuższy niż 30 czerwca roku następnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 09:49:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 10:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 10:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)