Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLVIII.292.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska odnośnie objęcia całego obszaru uroczyska „Las Miejski”, położonego w Gajewie, gmina Giżycko jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-27 10:18:14 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLVIII.292.2022 
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
w sprawie stanowiska odnośnie objęcia całego obszaru uroczyska „Las Miejski”, położonego w Gajewie, gmina Giżycko jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej
 
Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 806 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się stanowisko w sprawie objęcia całego obszaru uroczyska „Las Miejski”, położonego w Gajewie, gmina Giżycko jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku poprzez przekazanie niniejszego stanowiska Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Giżycku oraz pozostałym stronom dialogu społecznego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII.292.2022
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
Stanowisko Rady Powiatu w Giżycku
w sprawie objęcia całego obszaru uroczyska „Las Miejski”, położonego w Gajewie, gmina Giżycko jako lasu o zwiększonej funkcji społecznej
 
Historia Miasta Giżycka i okolic jest ściśle związana z Lasem Miejskim już ponad 300 lat. Wraz z prawami miejskimi mieszkańcom Giżycka nadano las w roku 1612 z prawem do czerpania korzyści. W XX w. zaczęła w Lesie powstawać infrastruktura rekreacyjna – wieża widokowa, promenada spacerowa, kawiarnia, stawy rybne, strzelnica a nawet mała skocznia narciarska. Do dziś pozostało pięć zmodernizowanych stawów rybnych.
Obecnie tak jak w przeszłości odbywa się tu szereg przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe czy też indywidualnie przez samych mieszkańców. Las jest miejscem rodzinnych i indywidualnych spacerów, biegów czy wypraw rowerowych Organizowane są spotkania przy ognisku lub grillu. Utworzona i utrzymywana przez Lasy Państwowe w 2000 roku ścieżka edukacyjna o długości około 3 km oraz otwarta w roku 2006 Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” stanowią ważne i ciekawe propozycje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uroczysko Las Miejski w obecnym kształcie stanowi zwarty kompleks 324 ha porośniętych różnorodnym drzewostanem w wieku od około 70 do 145 lat, w tym liczne pomniki przyrody. Stanowi bogatą ostoję dzikich zwierząt oraz siedlisko ptaków odbywających lęgi, w tym gatunków objętych ochroną.
Powyższe walory wraz z infrastrukturą oraz  bezpośrednie sąsiedztwo Miasta Giżycka i zurbanizowanych terenów Gminy powodują, że jest lasem intensywnie użytkowanym rekreacyjnie. Intensywność funkcji społecznej będzie ulegała zwiększeniu w miarę urbanizacji terenów wokół uroczyska.
Uroczysko Las Miejski wypełnia kryteria lasu o zwiększonej funkcji społecznej określone w Zarządzeniu nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”.  Rosnąca urbanizacja bliskiego sąsiedztwa i przyleganie drogi krajowej do obszaru Lasu determinują, zgodnie z wytycznymi zaliczenie całego obszaru do strefy intensywnego oddziaływania społecznego z jego konsekwencjami, w tym między innymi: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających, zachowanie estetyki krajobrazu leśnego przy spowolnionej wymianie pokoleniowej i stosowanie rębni złożonych o długim lub bardzo długim okresie odnawiania (np. rębnia V). Te i inne działania mają służyć zachowaniu trwałości lasu i pełnionej przez niego funkcji.
Ponadto celem priorytetowym zarządcy lasu winny być obligatoryjne konsultacje zmierzające do najdokładniejszego rozpoznania potrzeb społecznych w trakcie tworzenia projektu planu urządzenia lasu lub podczas jego aktualizacji i rewizji. Prowadzenie otwartego dialogu społecznego z udziałem wszystkich zainteresowanych stron (przedstawicieli lokalnej społeczności, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych) pozwoli na spełnienie zasad gospodarowania określonych we wspomnianym zarządzeniu i co najważniejsze, pozwoli uniknąć potencjalnych napięć w tym zakresie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Bujno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 09:11:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 10:18:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 10:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
153 raz(y)