Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIV.221.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-26 19:07:16 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIV.221.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 listopada 2021 r.
 
 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Giżycku
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 1975) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uchwała określa wysokość i sposób naliczania diet radnych Rady Powiatu w Giżycku.
 
§ 2
 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 70% maksymalnej diety radnego powiatu określonej w art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
 2. Radnemu przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 46% maksymalnej diety radnego powiatu określonej w art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
§ 3
 1. Radnemu nieobecnemu na sesji zmniejsza się przysługującą dietę o 20% za każdą nieobecność.
 2. Podstawą potrąceń, o których mowa w ust. 1 jest lista obecności z sesji.
 3. Zmniejszenia diety nie stosuje się w przypadku nieobecności radnego spowodowanej wykonywaniem zadań zleconych przez Zarząd Powiatu.
 
§ 4
 1. Wypłaty diet dokonuje się najpóźniej do 8 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Diety wypłaca się na podstawie listy wypłat diet sporządzonej przez Biuro Rady Powiatu podpisanej przez Przewodniczącego Rady Powiatu i zatwierdzonej przez Starostę.
§ 5
 1. Pierwsza dieta przysługuje radnemu za miesiąc, w którym odbyła się pierwsza sesja w kadencji.
 2. Ostatnia dieta w kadencji przysługuje radnemu w pełnej wysokości za miesiąc, w którym odbyła się ostatnia sesja kadencji.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 7
Traci moc  uchwała Nr I.1.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Giżycku.
 
§ 8
Wysokości diet określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do ustalania diet należnych od 1 sierpnia 2021 r. 
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 11:54:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 19:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 08:35:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
527 raz(y)