Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIV.170.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-22 09:57:48 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIV.170.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 100.932.392 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 88.258.982 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 12.673.410 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 109.738.186 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 90.223.751 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.514.435 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
   2. wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
   1. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
   2. wolne środki: 7.321.711 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.690.824 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.240.700 zł.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV.170.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
 
Wydatki:
Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami planu wydatków (w tym tzw. utworzenia nowych paragrafów) w celu realizacji harmonogramów projektów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków europejskich w warunkach  zaistniałej sytuacji epidemiologicznej:
Rozdz.80102 – „Współpraca sukcesem w terapii” (PZOSiPO),
Rozdz.80120 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” (II LO),
Rozdz.80147 – „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” (PORE).
 
 
EM/EM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-22 09:40:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-22 09:57:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 08:56:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
677 raz(y)