Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXV.156.2016 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-01 08:53:32 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXV.156.2016
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 24 listopada 2016 r.

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88 poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr XXIII.147.2016  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r., zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie:
 
L.p
                  Nazwa zadania
Plan  2016
1.
Finansowanie wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) – stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje
50.800,00
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej
0
3.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26 d)
0
4.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26 e)
0
5.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
41.800,00
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
92.600,00
6.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
799.800,00
7.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
29.313,00
8.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
   121.746,85
9.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
5.506,15
10.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
457.784,00
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
1.414.150,00
 
OGÓŁEM
1.506.750,00
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-01 08:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-01 08:53:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01 08:53:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1312 raz(y)