ˆ

Akty prawa miejscowego

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 16
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
XII.97.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XII.96.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XII.91.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XI.84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
X.79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Traugutta w Giżycku
Nr aktu prawnego
VIII.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
II.22.2018
Status
Uchylony
Lp: 23
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
II.21.2018
Status
Uchylony
Lp: 24
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
II.20.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
II.19.2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
I.8.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Giżyckim
Nr aktu prawnego
XLVI.281.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLV.277.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLIV.273.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XLII.262.2018
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji