ˆ

Akty prawa miejscowego

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2015-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XI.71.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2015-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 1831N
Nr aktu prawnego
XI.70.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2015-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
X.63.2015
Status
Uchylony
Lp: 79
Data podjęcia
2015-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
X.62.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
VI.51.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
IV.38.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
II.15.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XLIV.257.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XLIV.256.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim
Nr aktu prawnego
XLIV.255.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XL.234.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XL.233.2014
Status
Uchylony
Lp: 88
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
XL.230.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2014-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XXXIX.225.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXV.202.2013
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji