Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Szczegóły informacji

XLIV.255.2014

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-11-27

Data podjęcia/podpisania: 2014-10-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2014 nr pozycja 3665, opublikowano dnia: 2014-11-12

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim

Uchyla:

XIX/117/2008

Utracił moc przez:

XXX.191.2017

Na podstawie:

art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Giżycki na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w wysokości określonej w załączniku do uchwały (punkty od I do V).
  2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Giżycki, na potrzeby realizacji infrastruktury „ostatniej mili” niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w wysokości określonej w załączniku do uchwały (punkty od VI do IX).
  3. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Pipiro
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-11 12:22:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-11 12:29:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20 11:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2914 raz(y)