ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: I.8.2018Drukuj informacjęAkt prawny: I.8.2018

Szczegóły informacji

I.8.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2018-12-18

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-22

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Zmienia:

III/3/98

Na podstawie:

art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 3466, zm. Uchwała Nr XLIV.273.2018 z 30 sierpnia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. w § 27 w ust. 1 w pkt 1) dodaje się lit. m) w następującym brzmieniu:
                  „ m) ochrony praw konsumenta”
 2. w § 27 zmienia się pkt 2), który po zmianach otrzymuje brzmienie:
   „2) Komisję Spraw Społecznych i Edukacji w zakresie spraw:
  1. promocji i ochrony zdrowia,
  2. pomocy społecznej,
  3. polityki prorodzinnej,
  4. wspierania osób niepełnosprawnych,
  5. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  6. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  7. obronności,
  8. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  9. edukacji publicznej,
  10. kultury fizycznej,
  11. sportu i wypoczynku,
  12. kultury i ochrony dóbr kultury.”
 3. w § 27 skreśla się pkt 3).
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 14:56:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 14:56:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 15:12:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony