ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII.260.2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLII.260.2018

Szczegóły informacji

XLII.260.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-09-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-29

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego

Traci moc:

IV.38.2015

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 42 a ust. 1, w zawiązku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Przepisy uchwały stosuje się do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w  zastępstwie, jak również nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Giżycki, którym z tytułu wykonywania prac zleconych przez Zarząd Powiatu obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce prowadzonej przez Powiat Giżycki obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, o wartość określoną w tabeli:
 
Lp.
Stanowisko kierownicze
Rozmiar obniżek w stosunku do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
1.
Dyrektor szkoły/ zespołu każdego typu* liczącej:
 • do 200 uczniów **
 • 201-400 uczniów
 • powyżej 401 uczniów
 
11/18
13/18
15/18
2.
Wicedyrektor szkoły/ zespołu każdego typu* liczącej:
 • 201-400 uczniów **
 • powyżej 401 uczniów
 
9/18
11/18
3.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, liczącego:
 • do 120 uczniów
 • powyżej 120 uczniów
 
 
11/18
13/18
4.
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
 
9/18
 
5.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
 1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 2. Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
 3. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
 
 
15/20
22/30
13/18
6.
Wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
 1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 2. Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
 3. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
 
 
10/20
15/30
9/18
7.
Kierownik szkolenia praktycznego
9/18
8.
Kierownik internatu, szkolnego schroniska młodzieżowego, liczącego:
 • do 100 wychowanków
 • od 101 - 150 wychowanków
 • powyżej 150 wychowanków
 
 
 
18/30
20/30
25/30
 
9.
Dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii liczącego:
 • do 100 wychowanków
 • powyżej 100 wychowanków
 
 
11/18
13/18
 
10.
Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii
9/18
 
 
*  pod pojęciem szkoły/zespołu należy rozumieć także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;  
** pod pojęciem ucznia należy rozumieć także słuchacza w szkole dla dorosłych oraz uczestnika kursu kwalifikacyjnego.
 
§ 3
Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na podstawie mianowania lub umowy o pracę, można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z tytułu wykonywania prac zleconych przez Zarząd Powiatu.
 
§ 4
Obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 3, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki,  dokonuje Zarząd Powiatu, określając:
 1. okres udzielenia obniżki, który nie może być dłuższy od czasu wykonywania zadań zleconych  przez organ prowadzący,
 2. wysokość obniżki, która nie może przekroczyć 1/3 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
§ 5
Dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie, można zwolnić z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 
§ 6
Traci moc Uchwała nr IV.38.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2015 r., poz. 1177).
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
 
 
UWAGA
Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 lipca 2018 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej § 3, § 4 i § 5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-18 09:27:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-18 09:31:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18 09:31:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony