ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV.202.2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV.202.2013

Szczegóły informacji

XXXV.202.2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XXXV

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-01-23

Data podjęcia/podpisania: 2013-12-20

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2014 nr pozycja 37, opublikowano dnia: 2014-01-08

Tytuł aktu:

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego

Uchyla:

XXX.180.2013

Uchylony przez:

II.15.2014

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

Treść:

po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Giżycka, Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Wójta Gminy Giżycko, Wójta Gminy Kruklanki, Wójta Gminy Miłki, Wójta Gminy Wydminy oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustala się grafik dyżurów w 2014 r., pełnionych przez apteki ogólnodostępne położone na terenie Powiatu Giżyckiego, umożliwiający dostępność świadczeń w porze nocnej oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
  1. dyżurze – należy przez to rozumieć czas pracy apteki poza godzinami pracy określonymi w załączniku nr 1 do uchwały,
  2. święcie – należy przez to rozumieć dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.), inny niż niedziela;
 3. Dyżur danej apteki rozpoczyna się w dniu wskazanym w grafiku dyżurów zgodnie z załącznikiem nr 2, natomiast kończy się dnia następnego, wg następujących reguł:
  1. od poniedziałku do piątku w godz. 21.30 do 07.00 dnia następnego;
  2. w soboty w godz. 21.00 do 08.00 dnia następnego;
  3. w niedziele w godz. 20.00 do 07.00 dnia następnego;
  4. w dni przedświąteczne w godz. 21.30 do 09.00 dnia następnego;
  5. w święta, po których następuje dzień roboczy w godz. 15.00 do 07.00 dnia następnego;
  6. w święta, po których następuje kolejne święto w godz. 15.00 do 09.00 dnia następnego.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXX.180.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-11 13:23:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-11 13:26:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-11 12:37:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony