ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV.160.2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV.160.2013

Szczegóły informacji

XXIV.160.2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XXIV

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: 29-03-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-01-31

Tytuł aktu:

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego

Uchylony przez:

IV.38.2015

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

§ 2

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Giżycki w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o wartość określoną w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżek w stosunku do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
do 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

11/18
13/18
15/18

2.

Wicedyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
od 12 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

9/18
11/18

3.

Dyrektor szkoły – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego liczącego:
do 8 oddziałów
9 – 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

do 31.08.2013


14/18

od 01.09.2013
11/18
13/18
15/18

4.

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego liczącego
od 12 – 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

10/18

9/18
11/18

5.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10/20

15/20

6.

Kierownik szkolenia praktycznego

9/18

7.

Kierownik internatu, szkolnego schroniska młodzieżowego liczącego:
do 100 wychowanków
od 101 - 200 wychowanków

18/30
20/30

8.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego -Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

12/18

* - szkołą – zespołem w rozumieniu niniejszej uchwały jest również Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  

§ 3

Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, rozmiar obniżek ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4

Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują zwiększenie zadań dyrektora szkoły, organ prowadzący może zwolnić dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o których mowa w § 2. 

§ 5

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na podstawie mianowania lub umowy o pracę można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący szkołę.

§ 6

Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 5 dokonuje organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły, określając:

  1. okres udzielenia obniżki, który nie może być dłuższy od czasu wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący,
  2. wysokość obniżki, która nie może przekroczyć 1/3 obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 7

Traci moc Uchwała nr XXVII/180/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 01 marca 2005 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-09 13:01:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-09 13:04:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-31 09:02:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony