ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
IV/29/2011
Status
Uchylony
Lp: 107
Data podjęcia
2010-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Nr aktu prawnego
XLIV/258/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2010-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XL/240/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2009-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2009-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego.
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2009
Status
Uchylony
Lp: 111
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXIX/172/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiana Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXVII/157/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana Uchwały nr XXI/148/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej
Nr aktu prawnego
XXII/135/2008
Status
Uchylony
Lp: 114
Data podjęcia
2006-12-12
Grupa tematyczna
Statut Powiatu Giżyckiego
Tytuł aktu
Statut Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
II/11/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych wodach płynących Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
XIX/118/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim.
Nr aktu prawnego
XIX/117/2008
Status
Uchylony
Lp: 117
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XVIII/111/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
XVIII/110/2008
Status
Uchylony
Lp: 119
Data podjęcia
2008-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zasady korzystania ze stołówek szkolnych.
Nr aktu prawnego
XVII/109/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XVI/104/2008
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji