ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2012-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XXII.140.2012
Status
Uchylony
Lp: 92
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
Nr aktu prawnego
XXI.134.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2012-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XX.130.2012
Status
Uchylony
Lp: 94
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XIX.121.2012
Status
Uchylony
Lp: 95
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XIX.120.2012
Status
Uchylony
Lp: 96
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XIX.119.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Nr aktu prawnego
XVIII.112.2012
Status
Zmieniony
Lp: 98
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu
Nr aktu prawnego
XVIII.111.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
XVI.99.2012
Status
Uchylony
Lp: 100
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XVI.98.2012
Status
Uchylony
Lp: 101
Data podjęcia
2012-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XV.96.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XI/69/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2011-09-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
X/63/2011
Status
Uchylony
Lp: 104
Data podjęcia
2011-09-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wydawanych w związku ze zmianą adresu kierowcy lub właściciela pojazdu, gdy zmiana ta spowodowana została zmianami administracyjnymi
Nr aktu prawnego
X/62/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
VIII/46/2011
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji