ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XL.233.2014
Status
Uchylony
Lp: 77
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
XL.230.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2014-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XXXIX.225.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXV.202.2013
Status
Uchylony
Lp: 80
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXX.180.2013
Status
Uchylony
Lp: 81
Data podjęcia
2013-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia stypendium
Nr aktu prawnego
XXIX.178.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2013-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXIX.177.2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XXVIII.173.2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVIII.172.2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XXVIII.171.2013
Status
Uchylony
Lp: 86
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XXIV.161.2013
Status
Uchylony
Lp: 87
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXIV.160.2013
Status
Uchylony
Lp: 88
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XXIII.151.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII.150.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII.148.2012
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji