ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
XII.79.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XII.78.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku
Nr aktu prawnego
XII.77.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych w gminie Miłki
Nr aktu prawnego
XII.76.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2015-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XI.71.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2015-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 1831N
Nr aktu prawnego
XI.70.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2015-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
X.63.2015
Status
Uchylony
Lp: 68
Data podjęcia
2015-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
X.62.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
VI.51.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
IV.38.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
II.15.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XLIV.257.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XLIV.256.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim
Nr aktu prawnego
XLIV.255.2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XL.234.2014
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji